מערכות כיבוי אש למנדפים

כיבוי אש למנדף

מערכות כיבוי אש למנדפים הינה מערכת ייעודית לכיבוי דליקה במטבח תעשייתי. המטבח התעשייתי וציוד הבישול מכיל שומנים (שומן צמחי או מן החי). שומנים אלה דליקים ביותר והם מצטברים על גבי המנדפים, בתעלות המנדפים במפוח וביחידת סינון האוויר. נוכח הצטברות השומנים והשימוש בלהבה חשופה (גריל, ווק וכד') הסיכון לשריפה במטבח התעשייתי מחייב התקנה של מערכות כיבוי אש למנדפים.

בהתאם לדרישות התקן הישראלי 1001 חלק 6 מערכת כיבוי אש למנדפים בעלת תקן UL 300 המכילה נוזל כימי לכיבוי שומנים.

פעולת המערכת היא אוטונומית, כך שחיישני גילוי אש מבצעים את הפעולות הבאות במקרה של שריפה:

  • הפעלת מטף הכיבוי דרך מערכת נחירים.
  • סגירת ברז גז.
  • ניתוק מקורות אנרגיה חשמליים בסביבת המנדף.
  • דיווח לרכזת כיבוי אש.

מה השירות שלנו כולל?
אנחנו במנדפים וארובות מציעים התקנה של מערכות כיבוי אש למנדפים בהתאם לדרישות התקן הישראלי ומלווים את הפרויקט עד לקבלת אישור ממכון התקנים.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות
WhatsApp chat